30 Srp 2018

Údržba vozidel s niloCARem, softwarem pro správu vozového parku

Správa programu údržby vozidel je nový modul softwaru niloCAR.
Modul vznikl jako nástroj pro plánování údržby a analýzu činností s cílem zajistit efektivní a kontrolovanou správu firemního vozového parku.
Pomocí modulu se spouští pracovní procedura, která začíná žádostí o vypracování předběžného rozpočtu a přes různé aprobační stupně se dostane až k vypořádání nákladů pomocí porovnání příslušných faktur a jejich finální zaúčtování.

Nejvýznamnější reference za poslední roky