AGENDA OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ

Softwarový program pro administrativní správu obchodních zástupců pro pověřující společnosti.

V případě již vypočítaných provizí je možné jejich zavedení do systému a následná správa výpočtů a úhrad povinných odvodů. Do systému je také možné zadat údaje o realizovaných obchodech (objednávky, faktury, přijaté platby apod.), z nichž se provize vypočtou na základě pravidel určených pověřující firmou. Provedou se přitom veškeré kontroly správnosti a souvislostí ve fázi importu a výpočtu a následně budou spravovány příslušné odvody.
Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhá vkládat a měnit pravidla výpočtu odměn pro jednotlivé zástupce nebo jejich skupiny na základě principů zvolených pověřující firmou. Prostřednictvím tisků a reportů je možné kdykoliv zobrazit pravidla nastavená pro každého jednotlivého obchodního zástupce.
Před fází konečného zpracování má uživatel možnost využít reportů a náhledů, které zjednoduší a zefektivní kontrolu výsledků zadaných výpočtů na úrovni jednotlivých položek objednávek/faktur.

REFERENCE NAŠICH KLIENTŮ

Mám zájem o další informace oAGENDA OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ

Odesláním souhlasíte s našimi smluvními podmínkami a pochopíme, že vaše informace budou použity, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Zde naleznete zásady ochrany osobních údajů

Všechna pole jsou povinná