AGENDA CESTOVNÍCH NÁHRAD

Software pro správu agend pracovních cesta a cestovních náhrad

Pokud firma používá u některých typů výdajů limity maximální výše (například výdaj za ubytování a stravu), umožňuje systém konfiguraci kontrolních pravidel. Díky tomu má případná překročení výše limitu pod kontrolou jak zaměstnanec, tak i další pracovníci, kteří zajišťují následné kontroly.

Kontrolní maska zobrazuje intuitivním a jednoznačným způsobem, zda jsou ve vyúčtování cestovních náhrad některé položky vybočující z běžného rámce firemní politiky, a umožňuje jejich nastavitelnou správu (např. automatické zkrácení náhrad výdajů přesahujících nastavené limity). Kromě přesně vymezených limitů mohou být nastaveny maximální hodnoty u souhrnných výdajů a pochopitelně i oznámení o překročení maximálních daňově uplatnitelných částek.

REFERENCE NAŠICH KLIENTŮ

Mám zájem o další informace oAGENDA CESTOVNÍCH NÁHRAD

Odesláním souhlasíte s našimi smluvními podmínkami a pochopíme, že vaše informace budou použity, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Zde naleznete zásady ochrany osobních údajů

Všechna pole jsou povinná