niloCRM - zákazníci ve středu tvého byznysu

Software pro praktické řízení Vaší databáze zákazníků.

 

nilocrm-gestione-database-clienti

 

Praktická organizace údajů o Vašich zákaznících a mít přehled o jednáních.

CRM (Customer Relation Management) je kompletní a modulární software, který Vám umožňuje spravovat vztah mezi Vaší společností a společností se kterou pracujete (prospect, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, apod.) jednoduše, prakticky a efektivně, což Vám umožňuje úplnou kontrolu a progresivní věrnost Vašich zákazníků.

Proč používat niloCRM

Náš software Vám umožní:

 • mít registr Vašich kontaktů (zákazníků, dodavatelů, apod.) vždy aktuální

 • zorganizovat obchodní příležitosti a jednání (marketingové kampaně)

 • řídit prospecting a telemarketing

 • ukládání dokumentů a e-mailů

 • vytvářet, řídit a zasílat newsletter

 • sdílet program činnosti

 • využívat externí nástroje, jako je například integrace s aplikací Microsoft Outlook a Google Gmail

 • řídit zaškolení zdroje a kvalitu

 • mít nástroj pro správu trouble ticket asistencí

Je to prostředek k jednání se zákazníky: Věrnost zákazníků znamená znát je (to know them), předvídat jejích potřeby, pochopit čas ve, kterém by bylo možné zasáhnout s účinností na jejich podněty a potřeby a tím posílit vztah s nimi.

Komu je určen

Typy společností, jež využívají niloCRM jsou:

 • Obchodní oddělení - Marketing

 • Asistence a péče o zákazníky - Customer Care

 • Administrace

 • Produkce

Tento software je vhodný pro jakékoliv podnikání: Jak pro podnikání na business-to-business,
tak pro business-to-consumer. Také hlavně pro servisní společnosti nebo výrobní společnosti, které se přímo podílejí na zpracování údajů svých zákazníků.

 

Co dělá náš software pro správu vašich zákazníků

 

nilocrm-gestione-progetti-trasferte

 

 • shromažďuje všechny informace o zákaznících (stávajících i potenciálních)

 • cílí na rychlejší a přesnější sledování všech jednání a požadavků Vašich zákazníků

 • vyhnete se ztrátě dat a údajů o zákaznících

 • dovolí vám opustit staré způsoby archivace dokumentů a začít tak novým způsobem, jako například založit kartu zákazníka a přidat k ní veškeré dokumenty, které se ho týkají (nabídky formuláře, email, atd.).

NiloCRM umožnuje mít neustále nejnovější informace o klientech, dělat předpovědí, statistiky a zpracovávat nahromaděné informace.

 

Formuláře, které niloCRM nabízí, je možné personalizovat, tedy změnit na základě různých požadavků

 • Správa kmenových dat
  vložení a řízení jakýchkoliv informací potřebných k jednání s klienty, dodavateli, partnery

 • Prospecting a telemarketing
  plánování činnosti s budoucími klienty, řízení obchodního jednání a uzávěrky

 • Správa obchodních příležitostí a jednání
  registrace každého obchodního spojení, monitorace jeho hodnoty a potencionální možnosti jeho úspěchu a času potřebného pro uzavření jednání: Tyto informace umožní vypočítat jednoduše prognózy daného obchodního případu či jiné příležitosti

 • Archivace dokumentů
  řízení dokumentace, která se týká zákazníka a její zasílání je přímo pomocí emailu.
  Všechny soubory, které se týkají klienta, můžou být archivovány, spravovány podle verze, tříděny chronologicky a díky niloCRM přímo sdíleny zaujatým kontaktům

 • Správa newsletter
  organizace emailových adres seskupených do kategorií pro dosažení vybraných kontaktů a výrazné zjednodušení opakovaných mailing akcí, vytváření, přizpůsobování a zasílání newsletterů prakticky a jednoduše

 • Sdílená agenda a kontakty synchronizované s Microsoft Outlook a Gmail
  agenda sdílení činnosti všech spolupracovníků ve firmě, zorganizovaných do skupin, synchronizace kalendáře a poštovních adres s MS Outlook a GMail

 • Trouble ticketing

  Modul pro řízení zákaznické podpory, nebo pro přiřazení činnosti k danému případu s následným oznámením e-mailem

 • Vzdělávací modul.

  Specifický modul věnovaný rozvoji lidských zdrojů ve společnosti, řídí každý jednotlivý profil ve vztahu k odbornému potřebnému vzdělávání

 • Kvalitní modul

  Automatický elektronický modul pro řízení procesů a neshod

 

Informace o Softwaru

Funkce a formuláře niloCRM jsou postupné - můžete zaktivovat pouze moduly které vás zajímají a následně, v případě potřeby, aktivovat další. Software je dostupný v různých jazycích.
Je ideální pro firmy, které mají pobočky i v zahraničí a mohou tak potřebovat informace o celé společnosti v jednom systému. Je jednoduchý - již během několika málo dní zaškolení můžete pracovat samostatně. NiloCRM je provozován na nejmodernějších technologiích a s nejvyšším zabezpečením na protokolu HTTPS.