Vytváříme moderní software, pro lepší správu Vašeho podnikání.

Nilobit - Business Solutions for YOur BusinessProdukty: • niloCAR, správa aut.

  niloCAR je software určený pro správu firemního vozového parku, ať již se jedná o vozidla ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu, vozidla v dispozici zaměstnanců nebo dalších spolupracujících osob.


 • niloCRM, řízení vztahů se zákaznikem.

  niloCRM je pokročilý software vyvinutý na podporu organizace obchodních aktivit společnosti prostřednictvím efektivní správy databází zákazníků.
  Umožňuje shromažďovat, organizovat a kontrolovat údaje o zákaznících způsobem, který zajišťuje efektivní analýzy aktivit směřovaných vůči jednotlivým klientům.


 • niloTIMESHEET, pracovní výkaz.

  niloTIMESHEET je pokročilý software pro řízení projektů, správu smluv a lidských zdrojů (project management software), čímž přispívá k efektivní organizaci společnosti Hlavní úlohou systému, je sběr dat z různých oblastí činnosti společnosti a poskytovaní potřebných informací v krátkém čase.


 • niloTICKET, technická pomoc a podpora.

  niloTICKET slouží pro technickou pomoc mezi klientem a naší společností. Žádosti o pomoc, tzv. troubleticket, obsahují základní informace o klientovi, produktu, druhu problému, datu a času. Následně se tento problém přidělí k řešení kompetentní osobě a v konečné fázi se uzavře. Tento software taktéž umožňuje vytvářet statistiky na základě shromážděných údajů.


 • niloWEBPORTAL, webové stránky.

  niloWEBPORTAL je řešením pro jednoduchý, rychlý a organizovaný sběr, předávání a sdílení informací mezi interními i externími účastníky, kteří se pohybují ve stejné obchodní sféře: od klientů přes dodavatele, od externích spolupracovníků po vlastní zaměstnance.

Kontakty

 

NILOBIT - at Work for a changing World.